National Dissemination event in Moldova

Europe/Chisinau
Description

Pe data de 22 aprilie 2021 va avea loc Evenimentul Național de Diseminare NI4OS-Europe în Moldova.

Acest eveniment de diseminare este unul dintr-o serie de evenimente naționale în domeniul științei deschise, organizate în cadrul proiectului NI4OS-Europe (National Initiatives for Open Science in Europe – Inițiative Naționale pentru Știința Deschisă în Europa) special pentru participanții din Moldova.

Scopul principal al evenimentului de diseminare este familiarizarea părților naționale interesate cu inițiativa și aspectele Cloud-ului European pentru Știința Deschisă (European Open Science Cloud – EOSC), obiectivele și activitățile generale ale proiectului NI4OS-Europe, sprijinul privind includerea serviciilor în EOSC, dezvoltarea inițiativelor naționale Cloud pentru știința deschisă, importanța politicilor privind știința deschisă și managementului datelor științifice deschise. Grupul țintă include furnizori de servicii naționale, experți în infrastructura electronică, responsabili de repozitorii instituționale, comunitatea universitară și de cercetare, bibliotecari, precum și reprezentanți din domeniul industriei și ÎMM-urilor.

Evenimentul este organizat de Asociația Rețelei de Cercetare și Educație din Moldova (Research and Educational Networking Association of Moldova – RENAM), ca partener al proiectului NI4OS-Europe, cu suportul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare și Academiei de Științe a Moldovei. Proiectul NI4OS-Europe integrează 22 de parteneri din 15 țări, sprijinind dezvoltarea inițiativelor naționale Cloud pentru știința deschisă în țările participante, promovând principiile FAIR privind regăsibilitatea, accesibilitatea, interoperabilitatea și reutilizabilitatea datelor și oferind asistența tehnică și suportul privind racordarea furnizorilor de servicii la EOSC, incluzând servicii generice (calcul, stocare de date, management al datelor), servicii tematice, repozitorii și seturi de date.

Acest eveniment va avea loc în regim online, 13:00 – 16:00 (ora Chișinăului), cu suportul platformei de formare NI4OS-Europe.

Vă aducem la cunoștință că acest eveniment va fi înregistrat și înregistrarea video va fi pusă la dispoziția participanților înscriși pentru vizualizare ulterioară.

 

Olga Popcova
  • 12:30 13:00
   Timp pentru testarea conferinței video 30m

   platforma de formare NI4OS-Europe, conferință video

  • 13:00 13:10
   Cuvânt de salut 10m
   Speaker: Olga Tretiacov (Consultant principal, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova)
  • 13:10 13:20
   Oportunitățile științei deschise în dezvoltarea științifică și tehnologică a Republicii Moldova 10m
   Speaker: Prof. Serghei Sprincean (Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare)
  • 13:20 13:30
   Știința deschisă pentru perfecționarea practicilor de cercetare 10m
   Speaker: Prof. Ion Tighineanu (Președinte al Academiei de Științe a Moldovei, Co-președinte RENAM)
  • 13:30 14:00
   Proiectul NI4OS-Europe: obiective și activități. EOSC: scopul și evoluții actuale. 30m
   Speaker: Dr Petru Bogatencov (Președinte al Consiliului de Administrare RENAM)
  • 14:00 14:20
   Acces la servicii EOSC. Includerea serviciilor în EOSC (on-boarding) 20m
   Speaker: Alexandr Golubev
  • 14:20 14:40
   Inițiative naționale Cloud pentru știința deschisă și interacțiunea lor cu EOSC 20m
   Speaker: Dr Petru Bogatencov
  • 14:40 15:10
   Elaborarea politicilor privind știința deschisă la nivel național și instituțional 30m
   Speaker: Prof. Nelly Țurcan
  • 15:10 15:30
   Planul de management al datelor științifice deschise: elemente de bază și resurse 20m
   Speaker: Viorica Lupu
  • 15:30 15:55
   Întrebări și răspunsuri. Discuții 25m
   Speaker: Dr Natalia Cheradi (Director al Bibliotecii Științifice a Academiei de Studii Economice din Moldova)
  • 15:55 16:00
   Concluzii și încheiere 5m
   Speaker: Dr Petru Bogatencov