National Dissemination event in Moldova

Thursday, 22 April 2021 - 12:30


        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
22 Apr 2021
AM
PM
12:30 --- Timp pentru testarea conferinței video ---
13:00 Cuvânt de salut - Olga Tretiacov (Consultant principal, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova)   ()
13:10 Oportunitățile științei deschise în dezvoltarea științifică și tehnologică a Republicii Moldova - Prof. Serghei Sprincean (Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare)   ()
13:20 Știința deschisă pentru perfecționarea practicilor de cercetare - Prof. Ion Tighineanu (Președinte al Academiei de Științe a Moldovei, Co-președinte RENAM)   ()
13:30 Proiectul NI4OS-Europe: obiective și activități. EOSC: scopul și evoluții actuale. - Dr Petru Bogatencov (Președinte al Consiliului de Administrare RENAM)   ()
14:00 Acces la servicii EOSC. Includerea serviciilor în EOSC (on-boarding) - Alexandr Golubev   ()
14:20 Inițiative naționale Cloud pentru știința deschisă și interacțiunea lor cu EOSC - Dr Petru Bogatencov   ()
14:40 Elaborarea politicilor privind știința deschisă la nivel național și instituțional - Prof. Nelly Țurcan   ()
15:10 Planul de management al datelor științifice deschise: elemente de bază și resurse - Viorica Lupu   ()
15:30 Întrebări și răspunsuri. Discuții - Dr Natalia Cheradi (Director al Bibliotecii Științifice a Academiei de Studii Economice din Moldova)   ()
15:55 Concluzii și încheiere - Dr Petru Bogatencov   ()