NI4OS-Europe National End-Users Training - BULGARIA

Europe/Sofia
https://training.ni4os.eu/course/view.php?id=83 (NI4OS-Europe training platform)

https://training.ni4os.eu/course/view.php?id=83

NI4OS-Europe training platform

Aneta Karaivanova, Todor Gurov (IICT-BAS)
Description

Това обучение е част от поредицата национални обучителни семинари в областта на отворената наука, организирани в рамките на проекта NI4OS-Europe, предназначено специално за българските потребители на услуги и хранилища за отворени данни.  

Организатори са  ИИКТ-БАН и ИМИ-БАН.

Проектът NI4OS-Europe - Национални инициативи за отворена наука в Европа, участва активно в създаването на Европейския облак за отворена наука (EOSC), чиято цел е осигуряването на лесен и сигурен достъп до електронни инфраструктури, услуги и хранилища от данни за всички изследователи. Като част от този проект, в който участват 22 организации от 15 държави-членки на ЕС и асоциирани страни от Югоизточна Европа, е създаден каталог с цифрови услуги, които ще бъдат включени в портфолиото на EOSC. Чрез поредица от кратки презентации участниците ще научат за избрани услуги и хранилища за данни, разработени в България  и страните партньори по проекта.

Всички доклади ще бъдат изнесени на български език!

Обучението  ще се проведе онлайн  с помощта на NI4OS-Europe  платформата за обучение.

Достъп до платформата ще получат всички регистрирани!

Бихме искали да Ви информираме, че на всички презентации ще бъде направен видеозапис, който  ще бъде предоставен на регистрираните участници.

 

Contacts: Тодор Гюров, Анета Караиванова, Емануил Атанасов, Петър Станчев
  • 14:00 14:20
   Тест за видеоконферентна връзка за използване на платформата за обучение на проекта NI4OS 20m
  • 14:20 14:40
   Проект NI4OS-Еurope: Дейности и резултати 20m
   Speaker: проф. Анета Караиванова (ИИКТ-БАН)
  • 14:40 15:00
   Политики и достъп до услугите на NI4OS-Europe и EOSC 20m
   Speaker: проф. Тодор Гюров (ИИКТ-БАН)
  • 15:00 15:20
   Услугите на EOSC, достъпни от каталога на NI4OS-Europe 20m
   Speaker: проф. Емануил Атанасов
  • 15:20 15:30
   Основни услуги на NI4OS-Europe. Българският принос 10m
   Speaker: Светлозар Йорданов
  • 15:30 15:50
   NI4OS-Europe тематични услуги. Българският принос 20m
   Speaker: доц. София Ивановска, доц. Георги Гаджев
  • 15:50 16:10
   Български цифрови хранилища 20m
   Speaker: ас. Георги Симеонов
  • 16:10 16:35
   Дискусия 25m
  • 16:35 16:40
   Закриване 5m