18 November 2021
NI4OS Training Platform
Europe/Chisinau timezone

Pe data de 18 noiembrie 2021 va avea loc Evenimentul Național NI4OS-Europe de Formare în Domeniul Științei Deschise pentru Utilizatori Finali din Moldova.

Acest eveniment de formare este unul dintr-o serie de evenimente naționale de formare în domeniul științei deschise, organizate în cadrul proiectului NI4OS-Europe (National Initiatives for Open Science in Europe – Inițiative Naționale pentru Știința Deschisă în Europa) special pentru participanții din Moldova.

Principalul obiectiv al evenimentului este de a oferi părților interesate pe plan naţional o oportunitate de a dobândi cunoștințe și abilități noi privind diverse aspecte relevante din cadrul Cloud-ului European pentru Știința Deschisă (European Open Science Cloud – EOSC), servicii EOSC disponibile prin catalogul NI4OS-Europe, licențe Creative Commons, protecția drepturilor de proprietate intelectuală în contextul Științei Deschise și importanța repozitoriilor în partajarea conținutului de cercetare deschisă. Grupul țintă include furnizori naționali de servicii, experți în infrastructura electronică, responsabili de repozitorii instituționale, comunitatea universitară și de cercetare, bibliotecari, precum și reprezentanți din domeniul industriei și ÎMM-urilor.

Evenimentul este organizat de Asociația Rețelei de Cercetare și Educație din Moldova (Research and Educational Networking Association of Moldova – RENAM), partenerul proiectului NI4OS-Europe. RENAM este unul dintre cei 22 de parteneri din 15 țări, care participă la implementarea proiectului NI4OS-Europe. NI4OS-Europe își pune scopul să fie contribuitor de bază al portofoliului de servicii EOSC, să se angajeze în guvernarea EOSC și să asigure incluziunea la nivel european pentru a facilita Știința Deschisă globală.

Acest eveniment va avea loc în regim online, 13:00 – 16:00 (ora Chișinăului), cu suportul platformei de formare NI4OS-Europe.

După eveniment, toți participanții vor primi certificat de participare în format electronic.

Vă aducem la cunoștință că pentru acest eveniment va fi făcută înregistrarea video și va fi pusă la dispoziția participanților înregistrați pentru vizualizare ulterioară.