30 March 2023
Europe/Chisinau timezone

Pe data de 30 martie 2023 va avea loc Evenimentul de Constituire a Inițiativei Naționale Cloud pentru Știința Deschisă din Republica Moldova (MD-NOSCI). Evenimentul este organizat de Universitatea de Stat din Moldova, Agenția Naționala pentru Cercetare și Dezvoltare și Asociația RENAM, cu suportul Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Academiei de Științe a Moldovei.

Scopul principal al evenimentului este constituirea Cloud-ului Național pentru Știința Deschisă în contextul dezvoltării ecosistemului Cloud-ului European pentru Știința Deschisă (European Open Science Cloud – EOSC). Inițiativele Naționale Cloud pentru Știința Deschisă reprezintă o modalitate principală adoptată de mai multe țări din Europa pentru activarea participării în EOSC la nivel național – promovarea, extinderea și utilizarea resurselor acestui ecosistem.

MD-NOSCI este concepută ca o coaliție de organizații la nivel național, având ca scop: optimizarea și coordonarea activităților privind integrarea infrastructurilor și serviciilor naționale în EOSC; facilitarea accesului mediului academic și de cercetare la resursele EOSC; promovarea și implementarea politicilor privind Știința Deschisă la nivel național.

Acest eveniment va avea loc în incinta Universității de Stat din Moldova (str. Alexei Mateevici, 60), blocul central, et. 2, Sala Senatului, ora 10:00 – 12:00.

Suportul organizațional al evenimentului este oferit de proiectul NI4OS-Europe (National Initiatives for Open Science in Europe – Inițiative Naționale pentru Știința Deschisă în Europa). Proiectul NI4OS-Europe integrează 22 de parteneri din 15 țări, sprijinind dezvoltarea inițiativelor naționale Cloud pentru Ştiința Deschisă în țările participante, promovând principiile FAIR privind regăsibilitatea, accesibilitatea, interoperabilitatea și reutilizabilitatea datelor și oferind asistența tehnică și suportul privind racordarea furnizorilor de servicii la EOSC, incluzând servicii generice (calcul, stocare de date, management al datelor), servicii tematice, repozitorii și seturi de date.

Vizualizați agenda evenimentului, Memorandumul de Înțelegere privind MD-NOSCI și Regulamentul de organizare și funcționare MD-NOSCI (proiecte de documente) și înregistrați-vă pentru a participa până 28 martie 2023.