NI4OS-Europe National End-Users Training - BULGARIA

Friday, 26 November 2021 - 14:00
NI4OS-Europe training platform (https://training.ni4os.eu/course/view.php?id=83)

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
26 Nov 2021
AM
PM
14:00 --- Тест за видеоконферентна връзка за използване на платформата за обучение на проекта NI4OS ---
14:20 Проект NI4OS-Еurope: Дейности и резултати - проф. Анета Караиванова (ИИКТ-БАН)   (https://training.ni4os.eu/course/view.php?id=83)
14:40 Политики и достъп до услугите на NI4OS-Europe и EOSC - проф. Тодор Гюров (ИИКТ-БАН)   (https://training.ni4os.eu/course/view.php?id=83)
15:00 Услугите на EOSC, достъпни от каталога на NI4OS-Europe - проф. Емануил Атанасов   (https://training.ni4os.eu/course/view.php?id=83)
15:20 Основни услуги на NI4OS-Europe. Българският принос - Светлозар Йорданов   (https://training.ni4os.eu/course/view.php?id=83)
15:30 NI4OS-Europe тематични услуги. Българският принос - доц. София Ивановска, доц. Георги Гаджев   (https://training.ni4os.eu/course/view.php?id=83)
15:50 Български цифрови хранилища - ас. Георги Симеонов   (https://training.ni4os.eu/course/view.php?id=83)
16:10 --- Дискусия ---
16:35 --- Закриване ---