National End-Users NI4OS Training - BA

Europe/Sarajevo
1325 (Elektrotehnički fakultet Banja Luka)

1325

Elektrotehnički fakultet Banja Luka

Patre 5 Banja Luka
Mihajlo Savic (ETF - University of Banja Luka)
Description

Otvorena nauka, otvoreni podaci: NI4OS-Europe projekat

Svi prezentovani i popratni materijali su dostupni i na platformi za obuku projekta training.ni4os.eu.

  • 11:00 11:30
   NI4OS-Europe projekat, Evropski oblak otvorene nauke (EOSC) i primjeri dostupnih servisa: CHERE 30m
   Speaker: Mihajlo Savić (University of Banja Luka)
  • 11:30 12:00
   Primjer upotrebe NI4OS-Europe servisa: Servis za klasifikaciju slika dobijenih daljinskom detekcijom RSSC 30m
   Speaker: Vladimir Risojević (University of Banja Luka, Faculty of Electrical Engineering)
  • 12:00 12:20
   Uključivanje odgovornih istraživanja i inovacija u ekosistem istraživanja i inovacija WBC-RRI.NET 20m
   Speaker: Ms Anđela Pepić (Centar za preduzetništvo i transfer tehnologija Univerzitet u Banjoj Luci)
  • 12:20 12:40
   Otvorena nauka i otvoreni pristup - prikaz uživo 20m
   Speaker: Dr Boris Babić (Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci)
  • 12:40 13:00
   Otvorena nauka i otvoreni pristup - prikaz praktične upotrebe - prikaz uživo 20m
   Speaker: Mr Miroslav Galić (Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci)
  • 13:00 13:15
   Pauza za kafu 15m
  • 13:15 13:45
   EOSC FUTURE – budućnost EOSC projekta 30m
   Speaker: Mihajlo Savić (University of Banja Luka)
  • 13:45 15:00
   Otvorena diskusija 1h 15m
   Speaker: Dragana Radulovic (UNIBL)