National Capacity Building NI4OS Training - BA

Europe/Belgrade
NI4OS training platform (video conference)

NI4OS training platform

video conference

Mihajlo Savic (ETF - University of Banja Luka)
Description

Obuka iz oblasti otvorene nauke u okviru NI4OS-Europe projekta.

  • 09:00 10:00
   Vrijeme namijenjeno za testiranje videokonferencijske veze 1h

   Video konferencija će biti otvorena od 9:00 i dostupna svima za isprobavanje okruženja i rješavanje eventualnih problema tehničke prirode

  • 10:00 10:05
   Pozdravni govor 5m
   Speaker: Mihajlo Savić (University of Banja Luka)
  • 10:05 10:20
   O NI4OS-Europe projektu 15m

   Osnovne informacije o H2020 projektu NI4OS-Europe (National Initiatives for Open Science in Europe) i položaju u okviru EOSC (European Open Science Cloud) okruženja

   Speaker: Mihajlo Savić (University of Banja Luka)
  • 10:20 11:00
   Koncept otvorene nauke: Iskustvo Univerziteta u Banjoj Luci 40m

   Osnovne informacije o konceptu otvorene nauke u kontekstu NI4OS-Europe projekta i pregled iskustava Univerziteta u Banjoj Luci

   Diskusija - 10 minuta

   Speaker: Ms Dragana Radulovic (University of Banja Luka)
  • 11:00 11:40
   Virtuelno istraživačko okruženje - EOSC 40m

   EOSC (European Open Science Cloud) ideju je oblikovala Evropska komisija na osnovu vizije o panevropskoj infrastrukturi namenjenoj razvoju otvorene nauke i otvorenih inovacija. Kako bi ovu ideju pretvorili u stvarnost, timovi širom Evrope rade na udruživanju raspoloživih i distribuiranih istraživačkih resursa i podataka. Očekuje se da će ovakav pristup omogućiti lakši i efikasniji pristup postojećim servisima i podacima. Posle višegodišnjeg pripremnog perioda, EOSC bi trebalo da postane stvarnost ove godine i da istraživačima ponudi inovativno okruženje za skladištenje, upravljanje i analizu podataka. Kroz ovu prezentaciju ćemo saznati šta možemo da očekujemo od EOSC-a i kako možemo da postanemo njegov deo.

   Speaker: Dr Dusan Vudragovic (Institute for Physics Belgrade)
  • 11:40 12:20
   FAIR i upravljanje podacima 40m

   Prezentacija o FAIR principima: pronalaženje, pristup, integraciju, ponovno korištenje, citiranje podataka. Mjerljivi principi.

   Diskusija - 10 minuta.

   Speaker: Dr Vladimir Risojevic (vladimir.risojevic@etf.unibl.org)
  • 12:20 13:00
   Otvorena nauka i intelektualna svojina 40m

   Odnos otvorene nauke i intelektualne svojine. Prilike i potencijalni problemi. Licence i patenti. Gdje je tu istraživač?

   Speaker: Mihajlo Savić (University of Banja Luka)
  • 13:00 13:30
   Otvorena diskusija 30m

   Postavite sva pitanja koja vas muče u svjetlu otvorene nauke, otvorenih podataka i učešća u budućim EU projektima