Pe data de 5 mai 2022 va avea loc al 2-lea Eveniment Național de Diseminare NI4OS-Europe în Moldova.

Acest eveniment de diseminare este unul dintr-o serie de evenimente naționale în domeniul Ştiinței Deschise, organizate în cadrul proiectului NI4OS-Europe (National Initiatives for Open Science in Europe – Inițiative Naționale pentru Știința Deschisă în Europa) special pentru participanții din Moldova.

Scopul principal al evenimentului de diseminare este familiarizarea părților naționale interesate de inițiativa și aspectele Cloud-ului European pentru Știința Deschisă (European Open Science Cloud – EOSC), obiectivele și activitățile generale ale proiectului NI4OS-Europe, evaluarea şi recompensele în contextul Ştiinţei Deschise, serviciile OpenAIRE şi exemplele de bune practici în domeniul Ştiinţei Deschise din ţările europene. Grupul țintă include furnizori de servicii naționale, experți în infrastructura electronică, responsabili de repozitorii instituționale, comunitatea universitară și de cercetare, bibliotecari, precum și reprezentanți din domeniul industriei și ÎMM-urilor.

Evenimentul este organizat de Asociația Rețelei de Cercetare și Educație din Moldova (Research and Educational Networking Association of Moldova – RENAM), ca partener al proiectului NI4OS-Europe, cu suportul Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare. Proiectul NI4OS-Europe integrează 22 de parteneri din 15 țări, sprijinind dezvoltarea inițiativelor naționale Cloud pentru Ştiința Deschisă în țările participante, promovând principiile FAIR privind regăsibilitatea, accesibilitatea, interoperabilitatea și reutilizabilitatea datelor și oferind asistența tehnică și suportul privind racordarea furnizorilor de servicii la EOSC, incluzând servicii generice (calcul, stocare de date, management al datelor), servicii tematice, repozitorii și seturi de date.

Acest eveniment va avea loc în regim online, 13:00 – 16:00 (ora Chișinăului), cu suportul platformei de formare NI4OS-Europe.

Vă aducem la cunoștință că pentru acest eveniment va fi făcută înregistrarea video și va fi pusă la dispoziția participanților înregistrați pentru vizualizare ulterioară.