National End-Users NI4OS Training - Serbia

Europe/Belgrade
Training materials available at: https://training.ni4os.eu/course/view.php?id=61

Training materials available at: https://training.ni4os.eu/course/view.php?id=61

Zoom registration
Biljana Kosanović (University of Belgrade Computer Centre) , Milica Ševkušić (University of Belgrade)
Description

The project NI4OS-Europe - National Initiative for Open Science in Europe, actively participates in the establishment of the European Open Science Cloud (EOSC), which seeks to ensure an easy and seamless access to electronic infrastructures, services and dat for the research community. As part of this project, which involves 22 organizations from 15 EU member states and associated countries from Southeast Europe, a catalog of digital services to be included in the EOSC portfolio has been established. Through a series of short presentations, participants will learn about selected services developed in Serbia and the partner countries.

All presentations are in Serbian, and the training will be organized on Zoom.

Agenda: https://events.ni4os.eu/event/42/timetable/#20210422.detailed

Registration: https://zoom.us/meeting/register/tJEqdOGgqz4pE9bESgIcqEESUsfxcaHImNyq

----

Projekat NI4OS-Europe – Nacionalne inicijative za otvorenu nauku u Evropi, aktivno učestvuje u izgradnji Evropskog oblaka za otvorenu nauku (European Open Science Cloud – EOSC). koji ima za cilj da naučnoj zajednici obezbedi lak i jednostavan pristup elektronskim infrastrukturama, servisima i podacima. U okviru ovog projekta, u kom čestvuju 22 organizacije iz 15 država članica Evropske unije i pridruženih zemalja iz Jugoistočne Evrope, uspostavljen je katalog digitalnih servisa koji će biti uključeni u portfolio EOSC-a.

Kroz seriju kratkih prezentacija, učesnici će moći da se upoznaju sa nekim od servisa razvijenih u Srbiji i regionu.

Sva izlaganja su na srpskom jeziku, a vebinar će biit organizovan na Zoom platformi.

Program: https://events.ni4os.eu/event/42/timetable/#20210422.detailed

Registracija: https://zoom.us/meeting/register/tJEqdOGgqz4pE9bESgIcqEESUsfxcaHImNyq

Contact
  • 11:00 11:55
   Projekat NI4OS-Europe i NOSCI u Srbiji
   • 11:00
    Uvod: EOSC 5b projekti 5m
    Speaker: Ms Biljana Kosanović (University of Belgrade Computer Centre)
   • 11:05
    Projekat NI4OS-Europe 10m
    Speaker: Dr Branko Marović (University of Belgrade Computer Centre)
   • 11:15
    Uspostavljanje nacionalne inicijative za otvorenu nauku i servis Agora 15m

    Jedan od glavnih ciljeva NI4OS-Europe projekta je razvoj i uključivanje nacionalnih inicijativa za otvorenu nauku u pan-Evropski oblak otvorene nauke (EOSC). U projektu učestvuje 15 različitih zemalja, čije su inicijative različito organizovane i nalaze se na različitim nivoima razvoja. Prikazaćemo različite tokove razvoja nacionalnih inicijativa ka EOSC-u, kao i relevantne pokazatelje, što pomaže u koordinisanju rada nacionalnih inicijativa.
    Kao uvod u naredni niz predavanja, prikazaćemo i regionalni katalog resursa koji je baziran na AGORA tehnologiji.

    Speaker: Dr Antun Balaž (Institute of Physics, University of Belgrade)
   • 11:30
    Pitanja i odgovori 15m
   • 11:45
    Pauza 10m
  • 11:55 12:50
   NI4OS-Europe servisi I: Generički servisi
   • 11:55
    FINKI Cloud, infrastruktura kao servis 15m

    FINKI Cloud je servis računanja u oblaku, baziran na OpenStack platformi, koji nudi infrastrukturu kao servis. Korisnici sistema se prijavljuju koristeći svoj identitet preko NI4OS-Europe AAI sistema. Svaki korisnik na raspolaganju ima određenu kvotu resursa na raspolaganju (CPU, RAM, disk prostor) i moze da koristi ove resurse da kreira jednu ili više virtuelnih mašina, koristeci obrazce najcešće korišćenih operativnih sistema. Pokretanje ovih mašina je skoro momentalno, što znači da korisnici več posle par minuta imaju na raspolaganju računarske resurse za svoj istraživački rad.

    Speaker: Dr Anastas Mišev (UKIM)
   • 12:10
    Servis za analizu podataka 15m

    Servis za analizu podataka je baziran na Hadoop platformi i omogućava analizu velikih skupova podataka. Pogodan je za primenu u problemima gde sama količina podataka predstavlja izazov za pristup, pa je pogodnije izvršavati analizu na samim mašinama koje skladište podatke, nego da se oni preko mreže čitaju sa nekog deljenog skladišnog prostora.
    Prikazaćemo map-reduce pristup pomoću kojeg možemo formulisati korake analize tako da se automatski skaliraju prema veličini podataka i klastera na kome se izvršavaju.

    Speaker: Dr Petar Jovanović (Institute of Physics, Univesrity of Belgrade)
   • 12:25
    Pitanja i odgovori 15m
   • 12:40
    Pauza 10m
  • 12:50 13:50
   NI4OS-Europe servisi II: Tematski servisi
   • 12:50
    Lattice Model Database (LMDB) 15m

    LMDB je servis u razvoju, namenjen razmeni rezultata numeričkih proračuna i programskih kodova u oblasti teorije korelisanih elektrona na kristalnim rešetkama. Numeričke simulacije u ovoj oblasti su računski intenzivne, i može se ostvariti velika ušteda u upotrebi računarskih resursa ako se rezultati kalkulacija učine javno dostupnim za analize.
    LMDB predstavlja distribuiranu bazu podataka sa vizuelnim
    web-interfejsom koji omogućava pregled i plotovanje, kao i puštanje kodova na dostupnim računarskim resursima. Podaci se indeksiraju na visokom nivou apstrakcije, što zajedno sa API-jem baze, omogućava automatizovane analize velikih setova podataka, bez brige o imenima,
    lokacijama i formatima datoteka.

    Speaker: Dr Jakša Vučičević (Institute of Physics, University of Belgrade)
   • 13:05
    Servis ATLAS 15m
    Speaker: Dr Andreja Stojić (Institute of Physics, University of Belgrade)
   • 13:20
    Pitanja i odgovori 15m
   • 13:35
    Zaključak 5m