National Capacity Building NI4OS Training - MD

Europe/Chisinau
conferință video (platforma de formare NI4OS-Europe)

conferință video

platforma de formare NI4OS-Europe

https://training.ni4os.eu/user/index.php?id=41
Olga Popcova (RENAM)
Description

Pe data de 24 septembrie 2020 va avea loc Evenimentul Național NI4OS-Europe de Formare privind Consolidarea Capacităților în Domeniul Științei Deschise pentru Moldova.

Acest eveniment de formare este unul dintr-o serie de evenimente naționale de formare privind consolidarea capacităților în domeniul științei deschise, organizate în cadrul proiectului NI4OS-Europe (National Initiatives for Open Science in Europe – Inițiative Naționale pentru Știința Deschisă în Europa) special pentru participanții din Moldova.

Principalul obiectiv al evenimentului este de a oferi părților interesate pe plan naţional o oportunitate de a dobândi cunoștințe și abilități noi privind diverse aspecte relevante din cadrul Cloud-ului European pentru Știința Deschisă (European Open Science Cloud – EOSC), principiilor FAIR, managementului datelor științifice deschise și serviciilor OpenAIRE. Grupul țintă include furnizori de servicii naționale, experți în infrastructura electronică, responsabili de repozitorii instituționale, comunitatea universitară și de cercetare, bibliotecari, precum și reprezentanți din domeniul industriei și ÎMM-urilor.

Evenimentul este organizat de Asociația Rețelei de Cercetare și Educație din Moldova (Research and Educational Networking Association of Moldova – RENAM), partenerul proiectului NI4OS-Europe. RENAM este unul dintre cei 22 de parteneri din 15 țări, care participă la implementarea proiectului NI4OS-Europe. NI4OS-Europe își pune scopul să fie contribuitor de bază al portofoliului de servicii EOSC, să se angajeze în guvernarea EOSC și să asigure incluziunea la nivel european pentru a facilita știința deschisă globală.

Acest eveniment va avea loc în regim online, 13:00 – 16:00 (ora Chișinăului), cu suportul platformei de formare NI4OS-Europe.

După eveniment, toți participanții vor primi certificat de participare în format electronic.